اموزش تعمیر توالت فرنگی

 تعمیر سیفون توالت فرنگی 09129224641

خراب‌بودن سیفون توالت فرنگی و معمولی می‌تواند مقدار زیادی از آب را به هدر دهد. این خرابی و در نتیجه انتقال آب از مخزن به چاه ممکن است آنقدر مستمر و بدون صدا باشد که توجه شما را به خود جلب نکرده و مدت زمان طولانی ادامه یابد. لذا در صورتی که به مصرف بیش از حد آب در قبض مربوط مشکوک شدید، سیفون‌ها را نیز بازدید کنید. برای امتحان در مورد فلاش تانک‌ها، می‌توانید در آب داخل مخزن آنها چند قطره جوهر ریخته و در واقع آب داخل آن را رنگی کنید.

حال در صورت وجود هرگونه اشکالی در کارکرد شناور و اجزای دیگر و در نتیجه انتقال آب به داخل چاه، سیر آب رنگی روان به صورت خطی بر روی سطح کاسه نمایان خواهد شد. به این ترتیب با اطمینان، به تعمیر و رفع مشکل توالت فرنگی اقدام کنید. البته این کار نیاز به بازدید چندساعته دارد.
نکته: از آنجا که معمولاً حجم مخزن فلاش تانک‌ها به خصوص در توالت‌های معمولی زیادتر از حد نیاز برای تخلیه بوده و به این ترتیب مقدار زیادی آب با هر بار کشیدن طناب و یا فشار‌دادن دکمه مخصوص وارد فضای کاسه توالت شده و سپس تخلیه می‌‌شود، یافتن راهکاری برای کم‌کردن این میزان در موضوع صرفه‌جویی آب می‌‌تواند نقش داشته باشد.

برای این منظور علاوه بر اقدامات فنی مربوطه، می‌‌توانید مقداری از فضای داخل مخزن سیفون را با جسم دیگری پر کرده و در واقع امکان جمع شدن مقدار آب کمتری را در مخزن ایجاد کنید. به عنوان مثال می‌‌توانید یک شیشه نوشابه ۵/۱ لیتری را از آب پر کرده و به حالت خوابیده در کف مخزن جای دهید، به این ترتیب ۵/۱‌لیتر از آب داخل مخزن کمتر می‌‌شود.