تخلیه و رهاسازی فاضلاب در رودخانه درکه تهران

منبع: خبرآنلاین

پس از آنکه احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران به تخلیه و رهاسازی فاضلاب دو هتل در روددره درکه اعتراض کرد، شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد همه کارها برای احداث شبکه فاضلاب در این منطقه مهیاست،‌ اما شهرداری تاکنون مجوزهای لازم را صادر نکرده است. مجوز احداث شبکه فاضلاب، شرکت تخلیه چاه، تانکر تخلیه چاه و دیگر امور چاه باید توسط شهرداری صادر شود.

شرکت آب و فاضلاب تهران می گوید شهرداری هنوز مجوز احداث شبکه فاضلاب در منطقه روددره درکه را نداده و ما آلودگی فاضلابی در منطقه داریم. مسئولیت این وضع با کیست؟

اداره محیط زیست این مسئله را از مدتها پیش به طور کامل پیگیری کرده است. سازمان محیط زیست علیه مجموعههایی که آنجا وجود دارد از جمله همین دو هتل به اضافه برخی از مجتمعهای آپارتمانی که اینها همه مربوط به یک مجموعه است و مالک آنها با یک نهاد خاص است، اقامه دعوا کرد. یعنی همکاران ما علیه مالک این مجموعهها اقامه دعوی حقوقی داشتند و در نهایت منجر به این شد که آنها تصفیهخانه فاضلاب احداث کردند. در حال حاضر یک واحد تصفیهخانه فاضلاب در منطقه مستقر است و فاضلاب این مجتمعها به آنجا میرود. این دو هتل دیگر فاضلاب خود را در رودخانه تخلیه نکردند.

فاضلابهای تخلیه چاه به هیچوجه نباید درون رودخانه تخلیه شوند زیرا تخلیه فاضلاب در رودخانه باعث آلودگی منابع آب می‎شود. همچنین شرکت‎های تخلیه چاه باید پس از تخلیه چاه، فاضلاب تخلیه چاه را توسط تانکرهای حمل تخلیه چاه به تصفیه‎خانه‎های فاضلاب برده و در آنجا تخلیه کنند.

آیا مشکل رهاسازی و تخلیه فاضلاب تصفیه نشده در رودخانه است؟

مشکل جدید این است که تصفیهخانه احداث شده است، یعنی شکایت و دعوای ما منجر به احداث آن شد، آنها مدتی این واحد تصفیه را راهبری کردند و الان این کار را نمیکنند. سیستم تصفیه فاضلاب باید مدیریت و راهبری شود و باید برایش هزینه صرف شود تا به مرحلهای برسد که خروجی فاضلاب استاندارد داشته باشد تا قابل رهاسازی در رودخانه یا استفاده در فضای سبز و کشت و به طور کلی در طبیعت باشد. این موضوع را مجددا ما به طور جدی دنبال می کنیم. اگر نیاز باشد هنوز هم مجددا درباره این مسئله طرح دعوا خواهیم کرد. اگر فاضلاب به خوبی تصفیه نشود، با تخلیه آن در طبیعت باعث آلودگی محیط خواهد شد.

خروجی این تصفیه‌خانه قابل تخلیه و رهاسازی در رودخانه است؟

در حال حاضر فاضلاب این مجتمعها داخل تصفیهخانه هدایت می شوند. ولی تصفیهخانه یا عموما از مدار خارج است یا عملکردش مطلوب نیست. علتش هم این است که راهبر خاصی ندارد و کسی آن را مدیریت نمی کند. این تصفیهخانه به همین شکل مانده است. اینها موضوعی است که مورد مطالبه و پیگیری است و دنبال می کنیم تا مشکل در نهایت حل شود.

اگر تصفیهخانه شروع به کار کند، مشکل ما حل خواهد شد. همچنین اگر شرکتهای تخلیه چاه و تانکرهای حمل تخلیه چاه فاضلاب خود را به صورت درست و بهداشتی در تصفیهخانه تخلیه کنند دیگر شاهد این مشکلات نخواهیم بود.

در نهایت چه کسی مسئول مشکلی است که برای مردم پیش آمده؟

شهرداری منطقه دو از این فاضلاب و از این خروجی تصفیهخانه، برای فضای سبز استفاده می کرده. شهرداری و شرکت فاضلاب میتوانند به موضوع آلودگی فاضلاب در این منطقه ورود کنند. توقع داریم شهرداری و شرکت فاضلاب ورود کنند و این فاضلاب و تصفیهخانه به نوعی راهبری شود.

 قطعا این مشکل حل خواهد شد و به راحتی قابل حل است، اصل کار که احداث تصفیهخانه است، انجام شده و این تصفیهخانه در مدار است. باید نگهداری و مراقب شود تا عملکرد مطلوبی داشته باشد. تخلیه چاه و امور مربوط به چاه و فاضلاب باید با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.

از تمام شرکت‎های تخلیه چاه، کارگران تخلیه چاه، رانندگان تانکرهای تخلیه چاه و تمام افرادی که به نحوی در تخلیه چاه فعالیت دارند درخواست داریم فاضلاب تخلیه چاه را به هیچ وجه در طبیعت تخلیه و رهاسازی نکنند و آن را توسط تانکرهای حمل تخلیه چاه به تصفیه‎خانه‎های فاضلاب انتقال دهند.