حفر کانال فاضلاب

حفاری  کانال فاضلاب 09129224641

حفاری چاه و کانال فاضلاب (چاه کنی) در تهران و جاده کرج توسط دستگاه و مغنی مجرب و ماهر در انواع زمین های خاک رس ، شنی و ماسه ای با قیمت مناسب و ارائه زمان بندی اجرا .

حفر انواع چاه جذبی و سپتیک و انواع کانال و لوله فاضلاب در پایتخت

بررسی محل حفر چاه قبل از اجرای پروژه حفاری و ارائه مشاوره رایگان در زمینه های حفر کانال فاضلاب و چاه جذبی و …

ترمیم و مرمت میله و انباره چاه و طوقه چینی و کول گزاری دهانه چاه

اتصال دو چاه به یکدیگر از طریق حفاری

جلوگیری از ریزش در چاه های قدیمی

حفاری چاه فاضلاب در تهران 

عملیاتی حساس و تخصصی به شمار می رود ، به طوری که باید قبل ازحفاری محاسبات دقیقی از جمله سنجش وضعیت زمین ، عمق تقریبی چاه ، نوع چاه ، مساحت چاه ، دهنه و … صورت گیرد تا خطا و خطرات احتمالی حفاری به حداقل ممکن برسد .

با توجه به تعداد واحدهای ساختمان و تعداد سرویس بهداشتی و تعداد تقریبی ساکنین می توان محاسبه کرد که انباره چاه باید چه ظرفیتی داشته باشد و چگونه عملیات حفاری انجام شود .

شرکت لوله بازکنی تهران پاک در مناطق مختلف تهران شعبه دارد که به صورت شبانه روزی جهت مشاوره رایگان و ارائه خدمات در زمینه حفر چاه هستند . با دفتر ما در منطقه خودتان تماس بگیرید .

حفر کانال فاضلاب درتهران

حفاری چاه و کانال فاضلاب تهران

حفر چاه و کانال فاضلاب با مغنی ماهر و مجرب ، بوسیله دستگاه و بدون دستگاه حفاری در انواع زمین های رسی و سنگی با قیمت و زمانبندی مشخص و مناسب.تحویل تضمینی کار در زمان مناسب و با قیمت مناسب      شرکت فنی مهندسی تهران پاک 09129224641

فاضلاب خانگی

فاضلابهای خانگی خالص تشکیل شده اند از فاضلاب دستگاههای بهداشتی خانه ها مانند توالت، دستشوی ها و حمام ها و ماشین های لباسشویی و ظرف شویی پس آب آشپزخانه ها و یا فاضلاب بدست آمده از شستشوی قسمت های گوناگون خانه. خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریباً یکسان است

آنچه در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری، به نام فاضلاب خانگی جریان دارد علاوه بر  فاضلاب خانگی خالص دارای مقداری فاضلاب بدست آمده از مغازه ها و فرشگاه ها، تعمیرگاه ها و کارگاه ها، رستورانها و موسسه هائی مانند آنها نیز می باشد که اجباراً در سطح شهر و به طور پراکنده وارد کانال های جمع آوری فاضلاب می کردند. لذا با توجه به نوع و تعداد اینگونه موسسه ها ممکن است نوع فاضلاب در شهر تغییر کند. چنین فاضلابی را فاضلاب خانگی ناخالص نیز می نامند.

رنگ فاضلاب 

رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده عمر آن است. فاضلاب تازه دارای رنگ خاکستری است. پس از مدتی که فاضلاب گندید و کهنه شد رنگ ان تیره و سیاه می گردد. بوی فاضلاب – بوی فاضلاب ناشی از گازهائی است که در اثر متلاشی مواد آلی بوجود می آید. بوی فاضلاب تازه قابل تحمل تر از فاضلاب کهنه است. بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز هیدروژن سولفوره می باشد که در اثر فعالیت باکتری های  بی هوازی و در نتیجه ی احیای سولفات ها به سولفیت ها تولید می گردد.

در صورتی که به فاضلاب هوا و اکسیژن کافی برسد باکتری های بی هوازی از فعالیت باز ایستاده  و بجای آنها باکتری های هوازی مواد آلی فاضلاب را تجربه می کنند و گاز کربنیک مهمترین گازی است که از کار این باکتری ها تولید می شود. لذا مانند آنچه در تصفیه خانه های فاضلاب رخ می دهد اگر اکسیژن کافی به فاضلاب دمیده شود. فاضلاب بی بو می گردد.

موجودات زنده در فاضلاب

علاوه بر مواد خارجی همیشه فاضلاب مقدار زیادی موجودات زنده ی ذره بینی مانندویروس ومیکروب به همراه دارد تنها قسمت کمی از این موجودات زنده ممکن است بیماری زا باشند از این گروه می توان با سیل ، حصبه، اسهال  و وبا که جزو باکتریهای انگلی هستند را نام برد. دو گروه دیگر از مجودات زنده ی موجود در فاضلاب باکتری های هوازی و باکتری های بی هوازی حتی در تصفیه ی فاضلاب نقش مثبت و بسیار کمک کننده دارند. تعداد موجودات زنده در یک سانتیمتر مکعب از فاضلاب شهری به یک تا چند میلیون عدد نیز می رسد.

درجه اسیدی

فاضلاب های خانگی خالص و تازه معمولاً حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند. تنها در اثر ماندن و شروع عمل گندیدگی گازهای اسیدی ( هیدروژن سولفوره) تولید گردیده و درجه اسیدی فاضلاب کاهش یافته، خاصیت اسیدی پیدا می کند. هر چه درجه گرمایی محیط بیشتر باشد عمل گندیدن و تعفن زودتر رخ می دهد. در شرایط نسبتاً متعارفی عمل تعفن سه تا چهار ساعت پس از تولید فاضلاب شروع می شود.

مواد خارجی در فاضلاب

در فاضلاب همیشه مقداری مواد خارجی به صورت محلول و یا نامحلول و معلق وجود دارد. مقدار مواد خارجی فاضلاب در حدود 1/0 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد. حدود نیمی از مواد خارجی موجود در فاضلاب، مواد آلی  و بقیه مواد معدنی می باشند چنانچه در جدول دیده می شود مواد خارجی معلق نیز خود به دو گروه ته نشین پذیر تقسیم می شوند و مواد معلقی ته نشین پذیر گویند که پس از 2 ساعت توقف در ظرف ته نشین شوند.