بازکردن توالت فرنگی

نحوه باز کردن توالت فرنگی

مانع از پر شدن کاسه توالت شوید : اگر به نظر می رسد که آب ممکن است از کاسه توالت سرریز شود, درپوش مخزن توالت را با حداکثر سرعتی که ممکن است بردارید و دریچه آبراه (flapper)توالت را ببندید. دریچه ,آب را از مخزن رها کرده و وارد کاسه می کند. اگر شما نگرانید که فشار جریان آب موقعیت خوبی را برای طغیان آن فراهم آورد, قبل از کشیدن سیفون,درپوش بالای آن را بردارید.آن گاه شما می توانید یک دستتان را نزدیک دریچه آبراه (flapper) بگیرید در حالی که با دست دیگرتان آبریز (flusher) را فشار می دهید. در دقایقی که آب در حال بالا آمدن است شما آمادگی دارید که طغیان آن را فروبنشانید.

باز کردن توالت فرنگی با استفاده از تلمبه

یک تلمبه دستی خوب تهیه کنید : با برطرف شدن آشفتگیتان, زمان آن رسیده که تلمبه دستیتان را بدست بگیرید. برای استفاده کارآمد از یک تلمبه دستی, نیاز است که بین آن و فاضلاب راه کاسه توالت تا آنجا که ممکن است سوراخ و منفذ قابل مشاهده ای وجود نداشته باشد. تلمبه های دستی فنجانی قیفی بهترین تلمبه دستی هایی هستند که می توانند به این منظور استفاده شوند. آنها تلمبه دستی هایی هستند که زایده یا یک تکه اضافی دارند; افزوده شده به کف فنجان لاستیکی.

  در صورت نیاز   با  شرکت فنی مهندسی   تهران پاک تماس بگیرید           09129224641